disclaimer

Sexverhalen.us behoudt zich het recht voor om aangeboden text te weigeren
Sexverhalen.us behoudt zich het recht voor om verhalen in te korten of zelfs geheel te verwijderen zonder u daar vooraf in te informeren

Het is niet toegestaan verhalen , gedichten of andere text zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiƫren

Sexverhalen.us kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor eventuele schade – in welke vorm dan ook – direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van Sexverhalen.us.

Alle gebeurtenissen , namen , plaatsen en data zijn verzonnen. Overeenkomsten zijn onbedoeld en puur toeval.

Sexverhalen.us kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar bezoeker(ster)s en-of de inhoud van de aangeboden text.

Aanbieders van illegale content ( kp ) worden direct en zonder uitzondering aangegeven. Verhalen met personen onder de 16 jaar worden geweigerd

We wijzen u erop dat het inbeltarief via plugins vaak hoger ligt dat uw lokale tarief

Bij het aanbieden van een verhaal gaat u ermee akkoord dat Sexverhalen.us deze tevens mag publiceren op toekomstige website’s van gelijke aard.

Het aanbieden van verhalen geschiedt geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook.

Het printen van verhalen , afkomstig van Sexverhalen.us , is toegestaan mits alleen voor eigen gebruik en niet voor publicatie. U dient hiervoor schriftelijke toestemming aan te vragen via het contactformulier op de website.

Op geen enkele wijze zijn medewerkers van Sexverhalen.us verantwoordelijk voor de inhoud van de verhalen, sites, en pagina’s die toegankelijk zijn door het volgen van de aangeboden links naar andere website’s. Mocht u toch een website tegenkomen met illegale content ( kp ) stellen we het op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.